Уран өндіру

«Инкай» БК» ЖШС-ның дайын өнім өндіру технологиялық процесі өнімді (құрамында уран бар) ерітінділер ала отырып, күкірт қышқылымен жерасты ұңғымалық шаймалау тәсілімен уран өндіруді қамтиды. Ион алмасу анионитіндегі (сорбенттегі) сорбция процесіне уранның концентрациясы. Уранның десорбциясы және экспорттық сападағы уран асқын тотығы түрінде дайын өнім алу.